IT Media
ul. Jagiellońska 88
03-215 Warszawa
  tel. 022 679 15 41
fax. 022 678 36 41
kontakt@mojefonty.pl

Pomoc

IT Media
ul. Jagiellońska 88
03-215 Warszawa
tel. 022 679 15 41
fax. 022 678 36 41
kontakt@mojefonty.pl

Życiorysy

Adrian Frutiger

Adrian Frutiger urodził się w 1928 r. w szwajcarskim miasteczku Unterseen. Już jako dziecko zaczął eksperymentować z wymyślanymi przez siebie stylami pisma i stylizowanym pismem ręcznym, pragnąc odreagować formalne, kursywowe pismo ręczne, którym musiał posługiwać się w szkole. Interesował się również rzeźbą, lecz ojciec i nauczyciele przekonali go, by zawodowo raczej zajął się drukiem. O rzeźbie jednak nigdy nie zapomniał i wielokrotnie napomykał, że stanowi ona wielką inspirację dla stwarzanych krojów pisma. (więcej…)

Akira Kobayashi

Akira Kobayashi, jedna z najważniejszych postaci współczesnej zachodniej typografii, urodził się w 1960 r. w Japonii i od dziecka stykał się z zupełnie innym liternictwem niż to, do którego przyzwyczajony jest przeciętny Europejczyk czy Amerykanin. Japończycy posługuję się na co dzień skomplikowanymi systemami pisma, czyli logograficznym kanji, sylabicznymi hiragana i katagana, a także zapisem transkrypcyjnym alfabetu łacińskiego. (więcej…)

Claude Garamond

 

Francuza Claude’a Garamonda można bez cienia przesady nazwać jednym z ojców współczesnej typografii. Urodził się około 1490, a zmarł w 1561 r. Projektował kroje pisma, wycinał formy czcionek, prowadził gisernię i działalność wydawniczą.

(więcej…)

Firmin Didot

Firmin Didot

Francuz Firmin Didot urodził się w 1764 r., zmarł zaś w 1836 r. Był twórcą czcionek ruchomych, kierownikiem gisernii, drukarzem, wydawcą i pisarzem. Wywodził się z drużyny drukarzy, wydawców, projektantów pisma, wynalazców i intelektualistów, działających przez około 100 lat na przełomie XVIII i XIX w.

(więcej…)

Hermann Zapf

Niemiecki projektant pisma Hermann Zapf urodził się w 1918 r. w Norymberdze. Jego dzieciństwo przypadło na trudne czasy: koniec pierwszej wojny światowej, rewolucje w Niemczech, epidemia hiszpańskiej grypy, w wyniku której zmarło między innymi jego rodzeństwo, czy wreszcie klęska głodu. Matka ucieszyła się więc, mogąc posłać go do szkoły, gdzie codziennie otrzymywał posiłki dzięki planowi Herberta Hoovera, późniejszego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jako uczeń Zapf zainteresował się kwestiami techniki. Eksperymentował z elektrycznością, konstruując radio kryształkowe i system alarmowy do domu. Także wtedy zaczęły go interesować zagadnienia pisma, wymyślał bowiem alfabety szyfrowe, którymi wymieniał wiadomości z bratem.

(więcej…)

Jackson Burke

Jackson Burke, amerykański projektant krojów pisma i książek, żył w latach 1908-1975.

Ukończył Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley, zaś w 1949 r. zastąpił C.H. Griffitha na stanowisku dyrektora ds. rozwoju typografii w firmie Mergenthaler Linotype i pełnił tę funkcję do 1963 r., w międzyczasie projektując kilka krojów pisma.

(więcej…)

Max Miedinger

Max Miedinger urodził się w 1910 r. w Zurychu w Szwajcarii, zmarł zaś tamże w 1980 r.
 
Gdy ukończył 16 lat, za radą ojca w latach 1926-30 szkolił się na zecera w wydawnictwie Jacquesa Bollmanna w Zurychu, później zaś uczęszczał na zajęcia wieczorowe na zurychskiej Kunstgewerbeschule (uczelni sztuk pięknych i rzemiosła). W latach 1930-36, czyli w trakcie studiów i niedługo po nich, pracował jako zecer dla różnych firm.

(więcej…)

Paul Renner

Paul Renner urodził się w 1878 r. w Wernigerode w Niemczech, zaś zmarł w Hödingen, również w Niemczech, w 1956 r. Oprócz typografii, zajmował się również grafiką, malarstwem, pisarstwem i nauczaniem. (więcej…)