IT Media
ul. Jagiellońska 88
03-215 Warszawa
  tel. 022 679 15 41
fax. 022 678 36 41
kontakt@mojefonty.pl

Pomoc

IT Media
ul. Jagiellońska 88
03-215 Warszawa
tel. 022 679 15 41
fax. 022 678 36 41
kontakt@mojefonty.pl

Elsner+Flake

W marcu 1986 Veronika Elsner i Günther Flake utworzyli firmę Elsner+Flake Designstudios mając już ponad dziesięcioletnie doświadczenie na polu projektowania krojów pism, typografii oraz digitalizacji fontów i logotypów. Podstawowa działalność firmy polega na tworzeniu i ciągłym rozwijaniu własnej biblioteki krojów pism. Na dzień dzisiejszy zasoby typograficzne firmy Elsner+Flake zawierają ponad dwa i pół tysiąca  unikalnych i docenianych na świecie fontów dostępnych w formatach PostScript i OpenType dla MacOS i Windows.

Wyróżniająca jakość typograficzna Elsner+Flake widoczna jest choćby  w unikaniu automatyki podczas tworzenia krojów pism. Italiki są tworzone w postaci  samodzielnych prac a nie tylko pochylenia krojów podstawowych. Odmiany tekstowe i nagłówkowe posiadają tą samą wysokość i są oparte o spójny wizerunek kroku. Kompletne tablice kerningu par znaków gwarantują precyzyjne pozycjonowanie znaków  oraz doskonałą czytelność. Akcenty dla Majuskuł i minuskuł są projektowane indywidualnie. Wiele krojów zostało wzbogacone o kapitaliki i cyfry nautyczne  jak również specjalnie zaprojektowane symbole walut (w tym znak Euro).