Firmin Didot

Firmin Didot

Francuz Firmin Didot urodził się w 1764 r., zmarł zaś w 1836 r. Był twórcą czcionek ruchomych, kierownikiem gisernii, drukarzem, wydawcą i pisarzem. Wywodził się z drużyny drukarzy, wydawców, projektantów pisma, wynalazców i intelektualistów, działających przez około 100 lat na przełomie XVIII i XIX w.

To jego ojciec, François-Ambroise Didot, rozwinął system miar druku opracowany przez Pierre’a Simona Fourniera i na jego cześć wielkości pisma określa się w „punktach Didota”. W okolicach 1800 r. klan ten prowadził najważniejszą drukarnię i gisernię ówczesnej Francji. Wydawnictwo wciąż istnieje pod nazwą Firmin Didot Societe Nouvelle.

W 1783 r. Didot wyciął swój pierwszy krój pisma i na nowo opracował antykwowe kroje ojca. Jego kroje pisma zostały wykorzystane w serii „Editions du Louvre”, wydanej przez jego brata, Pierre’a Didota.

W 1812 r. został dyrektorem giserni Imprimerie Impériale, zaś w 1823 r. w prestiżowym Théâtre de l’Odeon wystawiono jedną z jego tragedii.

To Firminowi Didotowi, wraz z Włochem Giambattistą Bodonim, przypisuje się opracowanie współczesnej klasyfikacji krojów pisma. Tworzone przez niego fonty charakteryzowały się znacznym kontrastem pomiędzy cienkimi i grubymi kreskami oraz wykorzystaniem szeryfów włosowych. Dziś można posługiwać się licznymi cyfrowymi krojami opartymi na pracach Didota, między innymi Linotype Didot (opracowanym przez słynnego współczesnego typografa Adriana Frutigera) i HTF Didot.

Oprócz tworzenia krojów pisma, Didot odniósł także znaczne sukcesy na polu druku. To on stworzył termin „stereotyp”, który w drukarstwie oznacza druk stron z całej metalowej płyty, nie zaś ze złożonych ruchomych czcionek. Powszechnie korzystał z tej techniki, tańszej niż wcześniejsze rozwiązanie, dzięki czemu zrewolucjonizował rynek księgarski, a jego drukarnie odwiedzali fachowcy z innych krajów. W 1797 r. uzyskał patent w związku ze swoimi osiągnięciami na polu druku w technice stereotypii.