IT Media
ul. Jagiellońska 88
03-215 Warszawa
  tel. 022 679 15 41
fax. 022 678 36 41
kontakt@mojefonty.pl

Pomoc

IT Media
ul. Jagiellońska 88
03-215 Warszawa
tel. 022 679 15 41
fax. 022 678 36 41
kontakt@mojefonty.pl

Adobe

Adobe to jedna z najważniejszych firm tworzących rynek zarówno oprogramowania, jak również narzędzi typograficznych.

Jest twórcą języka PostScript, formatu fontów Type 1, współtwórca formatu OpenType. To firma dzięki której możemy w ogóle mówić o desktop publishing i typografii cyfrowej.