Sabon® Next

Tworząc Sabon® next, Jean François Porchez odświeżył coś, co już raz było odświeżone. Oryginalny krój pisma Sabon, zaprojektowany przez Jana Tschicholda, był bowiem dokonaną w latach 60. XX w. współczesną przeróbką XVI-wiecznych fontów Claude’a Garamonda.

Dzięki Sabon Tschichold nie tylko stworzył najlepszą do tej pory przeróbkę Garamonda, lecz również skonstruował coś, co można nazwać pierwszymi „fontami systemowymi”. Wykonany na zlecenie niemieckiej gildii drukarzy książek Sabon miał w zamierzeniu być stosowany na linotypowych oraz monotypowych maszynach odlewniczych, a także w składzie ręcznym. Co więcej, wygląd i funkcjonalność kroju w tekście miały być takie same we wszystkich tych mediach!

Niestety dla Tschicholda, te trzy mechanizmy wkrótce utraciły znaczenie na rzecz składu fototypowego i cyfrowego. Mimo to Sabon został przekonwertowany na nowe formaty i jest wciąż dziś dostępny jako Sabon oraz Monotype Sabon. Porchez postanowił stworzyć lepszą cyfrową wersję i tak zrodził się Sabon Next.

 

 

 

 

 

Aktualizacja OpenType

Ponieważ po raz pierwszy jest dostępny w formacie OpenType, Sabon Next jest o wiele bardziej przydatny dla projektantów. Będąca częścią Platynowej Kolekcji Linotype rodzina Sabon Next składa się z 12 fontów, naszpikowanych wręcz pomocnymi funkcjami OpenType.

Duży i elastyczny w zastosowaniu Sabon Next posiada rozmiary optyczne nadające się do zastosowania w tekście i w grafice. Rozmiary tekstowe oferują warianty antykwowe i kursywowe w pięciu grubościach, od Regular do Black. Wszystkie fonty OpenType posiadają również kapitaliki, cyfry nautyczne, alternatywne znaki, zawijasy ozdobne, ligatury i przepiękne ornamenty roślinne. Cyfry nautyczne w Sabon Next celowo zostały zaprojektowane jako niższe niż majuskuły. Zestaw znaków posiada wsparcia dla wszystkich języków zachodniej, środkowej oraz wschodniej Europy, które posługują się alfabetem łacińskim, również państw bałtyckich i Turcji.

 

Dowiedziona czytelność, nawet w druku gazetowym!

Już od ponad pięciu lat profesjonalna światowa społeczność wydawnicza polega na Sabon Next. Dwa wyróżniające się przykłady wykorzystywania tego kroju pochodzą z Japonii oraz Niemiec. Po pierwsze, Sabon next został niedawno wybrany na jeden z firmowych krojów Suntory (japońskiego giganta piwowarskiego) i zastosowany w nowym korporacyjnym systemie identyfikacji wizualnej. Ponadto, Sabon Next jest stosowany przez codzienną gazetę Frankfurter Neue Presse jako podstawowy krój tekstowy. FNP była pierwszą gazetą, która zastosowała Sabon Next w takim charakterze.

W jaki sposób Porchez zabrał się za odświeżenie wersji Tschicholda?

Najpierw odniósł się do trzech oryginalnych metalowych wersji Sabon: do linotypowych oraz monotypowych maszyn odlewniczych, a także do składu ręcznego. Ta ostatnia była dystrybuowana przez dom typograficzny D. Stempel AG z Frankfurtu i działała pod mniejszą ilością ograniczeń niż odmiany na pozostałe platformy, wydawała się więc bliższa czystej tschicholdowskiej interpretacji garamondzkich pierwowzorów. Z tych powodów wydaje się naturalne, że Porchez oparł Sabon Next na tej właśnie wersji. Odniósł się również do oryginalnych, drukowanych w XVI w. przykładów krojów Garamonda, starannie poprawiając na ich podstawie proporcje istniejącego cyfrowego Sabon.

 

Więcej o OpenType

Porchez zadbał o to, aby funkcje OpenType mogły spełnić każde typograficzne żądanie. Poniżej znajduje się oszałamiająca lista tego, co obejmują!

 1. Formy majuskułowe: nawiasy zwykłe i kwadratowe oraz niektóre znaki interpunkcyjne zmieniają swą pozycję pionow,ą gdy pojawiają się wyłącznie w otoczeniu wielkich liter.
 2. Ligatury (fb, ffb, ff, fh, ffh, fi, ffi, fj, ffj, fk, fl, ffl, ft oraz fft, a także ligatury długiego s).
 3. Ligatury dobrowolne (Th, sp, st oraz ct).
 4. Liczebniki.
 5. Cyfry w indeksie górnym i dolnym, w tym nawiasy i niektóre znaki interpunkcyjne.
 6. Ułamki skośne.
 7. Tabelaryczne i proporcjonalne cyfry nautyczne, w tym symbole walut.
 8. Tabelaryczne i proporcjonalne cyfry zwykłe.
 9. Kapitaliki, w tym symbole walut, nawiasy zwykłe i kwadratowe oraz niektóre znaki interpunkcyjne.
 10. Zestawy stylistyczne.
 11. Alternatywne formy: różne wersje niektórych znaków do wykorzystania na końcu linijki, np. a, c, d, e, h, i, k, l, m, n, r, t, u, z, &, Q; każda z nich zawiera również alternatywną wersję zaakcentowanej formy znaku.
 12. Kolejne alternatywne formy: dodatkowe wersje majuskuł, alternatywne ligatury, historyczne długie s, szerszy symbol waluty euro oraz przekreślone zero.
 13. Ornamenty i kwiatony.

Funkcje te dostępne są wyłącznie w aplikacjach obsługujących OpenType, np. Seria Adobe CS oraz QuarkXPress w wersji od 7.0 w górę.

Sabon Next należy do rodziny OpenType o konturach True Type (OpenType TTF). Zapewnia to przyszłą zgodność międzyplatformową pomiędzy Makiem a PC, a także poprawia wygląd ekranowy fontów w powszechnie stosowanych aplikacjach biurowych w systemie Windows.

Przykłady fontów

Sabon® Next, wraz z Avenir Next, Compatil®, Eurostile® Next, Frutiger® Next, Optima® nova, Linotype Univers®, Palatino® nova oraz Linotype Syntax®, należy do krojów pisma zgromadzonych w Platynowej Kolekcji Linotype.

Fonty te zostały starannie przetworzone na wersję cyfrową i posiadają najwyższą jakość wymaganą w profesjonalnej typografii. Wszystkie fonty z Platynowej Kolekcji stworzono z tradycyjną dla Linotype dbałością.

Firma Linotype i jej autoryzowani partnerzy oferuję te fonty w postaci płyty CD z Platynową Kolekcją, jako pojedyncze fonty lub jako zestawy promocyjne.

Rodzina Sabon Next dostępna jest w formacie OpenType Pro (zawierającym min. zakres dla Europy Środkowej).
 
Fonty można nabyć w kompletnym zestawie:
Sabon Next Complete Family Value Pack – w cenie  749 € netto
W skład którego wchodzą odmiany:

 1. Sabon Next Pro Regular OpenType Pro
 2. Sabon Next Pro Italic OpenType Pro
 3. Sabon Next Pro Demi OpenType Pro
 4. Sabon Next Pro Demi Italic OpenType Pro
 5. Sabon Next Pro Bold OpenType Pro
 6. Sabon Next Pro Bold Italic OpenType Pro
 7. Sabon Next Pro Extra Bold OpenType Pro
 8. Sabon Next Pro Extra Bold Italic OpenType Pro
 9. Sabon Next Pro Black OpenType Pro
 10. Sabon Next Pro Black Italic OpenType Pro
 11. Sabon Next Pro Display OpenType Pro
 12. Sabon Next Pro Display Italic OpenType Pro

 
Istnieje również możliwość zakupu na sztuki w cenie 79 € netto za odmianę.