Rodzaje pauz

Standardowe fonty zawierają pauzę (—), półpauzę (–) i dywiz (-).