Majuskuły

Określenie wielkich liter, wywodzące się z łaciny. Patrz również: minuskuły