Infografika

Seminarium Infografika skuteczne metody przekazu składać się będzie z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna przygotuje słuchaczy do samodzielnego analizowania danych, ich kompletowania, selekcji, przygotowania szkicu i realizacji infografiki z użyciem prawidłowego kodowania danych. Część praktyczna to przygotowanie i tworzenie przez uczestników 1-2 szkiców infografik w oparciu o zdobytą wiedzę. Technika dowolna. Po wykonaniu szkiców nastąpi ich krytyczne omówienie.

Program:

•    Czym jest infografika? Co wyróżnia infografikę z gamy rodzajów komunikacji wizualnej? Jakie są te rodzaje?
•    Historia infografiki w kulturze, religii i mediach.
•    Obrazowanie danych, opowiadanie obrazem, czy infodesign? Omówienie głównych trendów w światowej infografice
•    Rodzaje infografik. Typologia w skrócie. Jak uniknąć błędów stosując określony typ infografiki?
•    Etapy tworzenia infografiki. Rola zespołu w tym procesie. Organizacja pracy.
•    Język infografiki. Gramatyka i styl. Interakcja między jej elementami. Łączenie elementów w zdania równorzędne i zależne.
•    Kodowanie informacji do rozmiaru i koloru.
•    Funkcje koloru
•    Poprawna nawigacja. Następstwo czasu w infografice. Wpływ tych elementów na kształt i układ informacji.
•    Prawidłowa konstrukcja komunikatu wizualnego. Selekcja i redukcja jako zasada kreacji.
•    Percepcja infografiki. Jak kontekst kulturowy, doświadczenie, stereotypy może zniekształcić  przekaz? I jak tego uniknąć?
•    Wpływ rozwoju mediów elektronicznych na ewolucję gatunku. Rola wielkości i rozdzielczości medium. Czym zastąpić brakujące miejsce?
•    Zmiany jakie niesie ze sobą wprowadzenie dotyku do obsługi interface’u użytkownika.
•    Kiedy należy unikać interakcji i dlaczego tak często?
•    Kryteria skuteczności infografiki.
•    Elementy komunikatu wizualnego.
•    Etyka w pracy infografika
•    Czy infografika może być elementem skutecznego komunikatu perswazyjnego?
•    Jak tworzy się infografikę dla Dużego Klienta Korporacyjnego krok po kroku?  I dlaczego wprowadzanie zmian może być skutecznym narzędziem pracy?
•    Niemedialne zastosowanie infografiki. Przykłady.

Zajęcia praktyczne:

•    Przedstawienie tematu.
•    Podział słuchaczy na 2-4 osobowe grupy.
•    Praca w grupach pod okiem trenera.
•    Prezentacje gotowych szkiców.
•    Omówienie ewentualnych błędów i próba odnalezienia alternatywnych sposobów pokazania zagadnienia.
•    Organizator seminarium udostępnieni salę multimedialną,  arkusze papieru, nożyczki, korektor, taśmę klejącą, kilka zestawów markerów w 4 kolorach.

Czas: 8 godzin, cena: 450 zł netto.