Font ekranowy

Fonty bitmapowe wykorzystywane do wyświetlania na ekranie lub monitorze