Embeding License

Zezwala na instalowanie i wykorzystywanie fontów na określonej liczbie stanowisk (zazwyczaj podstawową ilością jest 5) do tworzenia grafiki i składu publikacji. Licencja ta jest niezbywalna i zabrania udostępniania fontów osobom trzecim. Zezwala natomiast na udostępnianie edytowalnych dokumentów zawierających fonty osobom trzecim, tak aby można było modyfikować otrzymane pliki. Zabronione jest jednak przekazywanie pliku fontów. Podobnie jak w powyższym przypadku licencja ta jest udzielana bezterminowo oraz nie posiada ograniczenia, co do ilości projektów, czy też nakładu publikacji.