Zarządzanie Kolorem

Zarządzanie kolorem. Świat wokół nas jest pełen barw, które nas inspirują i tworzą nastrój, którym chcemy podzielić się w naszych projektach graficznych. Zdjęcia, plakaty, ulotki, wielkie billboardy i małe wizytówki – we wszystkich tych pracach chcemy osiągnąć jak najlepsze kolory.

Już na wczesnym etapie tworzenia logotypu lub podczas korekcji kolorystycznej zdjęcia powinniśmy widzieć obraz w takich kolorach, jaki potem uzyskamy w druku. Niestety często jest inaczej. Kolor na ekranie jest inny niż na wydruku, a do tego gotowa praca z drukarni wygląda jeszcze inaczej. 🙁

 • Dlaczego tak się dzieje?
 • Gdzie leży błąd?
 • Który kolor jest prawidłowy?
 • Jak osiągnąć zgodność koloru na ekranie, na wydruku i w gotowej pracy?

Nasze szkolenie wyjaśni Ci skąd się biorą te różnice. Dowiesz się na czym polega “zarządzaniem kolorem” (Color Management) i jak się go stosuje w praktyce.
Na zajęciach poznasz szereg zagadnień związanych z teorią barw oraz technologiami obrazowania, które są konieczne do zrozumienia zasad zarządzania kolorem. Na przemian z częściami teoretycznymi odbywają się ćwiczenia praktyczne, na których samodzielnie wykonasz pomiary kolorów i kalibracje urządzeń przy pomocy wysokiej klasy kolorymetrów i spektrofotometrów.
Dopełnieniem zajęć jest wykonanie wydruków próbnych (“proof”) oraz ich certyfikacja według najwyższych światowych norm.

Czego nauczymy:

 • W trakcie zajęć zapoznasz się z pojęciem widma, modelami i przestrzeniami barw, zjawiskami wpływającymi na subiektywny odbiór kolorów.Nauczysz się mierzyć i porównywać kolory tak, jak robią to profesjonaliści.
 • Samodzielnie przeprowadzisz pełny proces kalibracji wysokiej jakości monitora graficznego EIZO, a następnie wykonasz dla niego pomiary kontrolne. Uzyskane wyniki zostaną szczegółowo omówione i przeanalizowane.
 • Dowiesz się jak prawidłowo wykalibrować skaner i jak profilować fotografowaną scenę przy pomocy cyfrowego aparatu fotograficznego.
 • Poznasz nowoczesne metody uzyskiwania zgodności obrazu wyświetlanego i drukowanego w oparciu o profile ICC. Nauczysz się prawidłowo konwertować obrazy do właściwych przestrzeni barwnych, aby uzyskać największą możliwą zgodność kolorów (do tego celu konieczna jest znajomość programu Adobe Photoshop). Dowiesz się jak prawidłowo stosować profile ICC w codziennej pracy w programach pakietu Adobe CS (Photoshop, Illustrator, InDesign).
 • Zmierzysz i obejrzysz widma różnych źródeł światła oraz przekonasz się, jak ogromny wpływ na ocenę barw ma prawidłowe oświetlenie.
 • Samodzielnie wydrukujesz proof korzystając z profesjonalnego plotera (Canon iPF6450) wyposażonego w głowicę spekstrofotometryczną oraz wszechstronnego oprogramowania do sterowania ploterami EFI Fiery XF 6.0 pozwalającego m.in. na automatyczną certyfikację proofa. Uzyskane wyniki zostaną dokładnie przeanalizowane i omówione.
 • Na koniec porównasz wykonany proof z obrazem na monitorze i samodzielnie ocenisz zgodność.

Cała wiedza przekazana zostanie w sposób przejrzysty i łatwy do zrozumienia bez użycia skomplikowanych pojęć i wzorów matematycznych.
Na zajęciach zawsze znajdzie się czas na pytania i omówienie realnych problemów, jakie spotykasz w swojej pracy. Jeśli chcesz, przynieś ze sobą przykładowe pliki prac, które chciałbyś zobaczyć na proofie.

Program:

 

Światło i kolor
• fizyczna natura światła
• rodzaje źródeł światła
• temperatura barwowa światła
• czym jest i skąd się bierze barwa
• trójchromatyczny model percepcji barw
• model addytywny
• model substraktywny
• postrzeganie barw przez kontekst
• rola otoczenia i oświetlenia w postrzeganiu barw
• widmo światła
• zjawisko fluorescencji

 

Barwa w zapisie cyfrowym
• narzędzia do pomiaru koloru (densytoemtr, kolorymetr, spektrofotometr)
• cyfrowy zapis koloru i obrazu
• przestrzenie barwne L*a*b*, RGB, CMYK
• formaty plików
• pomiarowa i subiektywna ocena różnic kolorów (delta E)
• gamut
• porównanie trójwymiarowych modeli przestrzenie barw

 

Metameryzm
• wpływ na odbiór barw przez człowieka i urządzenia pomiarowe
• wpływ na ocenę proofów i wydruków
• rola prawidłowego oświetlenia w ocenie barw

 

Urządzenia czytające i tworzące obraz
• skaner
• cyfrowy aparat fotograficzny
• monitor
• drukarka
• techniki druku (skrót)
• gęstość optyczna

 

Profile ICC
• koncepcja profili ICC
• zakres informacji zapisanych w profilach ICC
• klasyfikacja profili
• ograniczenia profili
• tworzenie profili ICC
• wzorce pomiarowe

 

Monitor – kalibracja i profilowanie
• ustawienia panelu monitora
• kalibracja i profilowanie przy pomocy spektrofotometru i kolorymetru
• ustalanie docelowych wartości temperatury barwowej, gammy i luminancji
• ocena wyników kalibracji i jakości monitora
• generowanie profilu ICC monitora

 

Skaner – kalibracja i profilowanie
• ustawienie prawidłowych parametrów skanowania
• skanowanie wzorca
• pomiar wzorca i generowanie profilu ICC skanera
Aparat cyfrowy – profilowanie sceny
• format RAW
• wzorzec ColorChecker
• tworzenie profilu sceny zdjęciowej
• użycie wygenerowanego profilu dla automatycznej korekcji barw

 

Drukarka – kalibracja i profilowanie
• ustalenie prawidłowych warunków wydruku
• techniki druku a jakość obrazu
• wpływ papieru i barwników na jakość wydruku
• czynniki wpływające na stabilność koloru w czasie
• wydruk wzorca
• pomiar wzorca i generowanie profilu ICC drukarki

 

Ustawienia systemu i programów
• instalacja profilu ICC w systemie (Mac OSX, Windows)
• ustawienie i synchronizacja programów Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator

 

Praktycznie użycie profili ICC
• profile domyślne
• przyporządkowywanie profili
• wbudowywanie i usuwanie profilu
• konwersja przestrzeni z wykorzystaniem profili
• strategia pracy z profilami w złożonych dokumentach
• utrzymanie prawidłowej interpretacji barw pomiędzy osobami współpracującymi

 

Proof
• Omówienie cech oprogramowania używanego do drukowania proofów (z wykorzystaniem programu EFI Fiery XF)
• Pomiarowe paski kontrolne, ich cechy i zastosowanie
• Tworzenie pracy dla proofera uzupełnionej o pomiarowe paski kontrolne
• Wydruk proofa z automatyczną certyfikacją (z wykorzystaniem plotera Canon iPF6450 z głowicą spektrofotometryczną)
• Certyfikacja automatyczna i ręczna
• Omówienie certyfikatu i analiza uzyskanych wyników

 

Symulacje przestrzeni barw
• Soft Proof – wady i zalety symulacji ekranowych
• Hard-Copy Proof – możliwości i ograniczenia przy tworzeniu wydruków próbnych
• warunki prawidłowej oceny proofa
• testy kontrolne poprawności kolorystycznej proof

 

Czas: 16 godzin, Cena: 1400 zł netto.