Techniki DTP moduł I

Szkolenie Techniki DTP – to zdecydowanie najpopularniejsze szkolenie z naszej oferty. Swym zakresem obejmuje zestaw profesjonalnych aplikacji Adobe – programy Adobe Photoshop, Illustrator oraz InDesign.

Dzięki temu uczestnicy mają możliwość poznać szeroki zakres narzędzi ale także zagadnień związanych z tworzeniem i  modyfikacją grafiki komputerowej oraz składem publikacji i przygotowaniem jej do profesjonalnego druku. W trakcie zajęć wykonujemy różnorodne zadania związane z typowa praca grafika i/czy detepowca.  Z jednej strony projektujemy logotypy, etykiety, infografiki (Illustrator) z drugiej zajmujemy się retuszem, dopasowaniem kolorystyki czy też tworzeniem wielowarstwowych fotomontaży (Photoshop). Całość finalnie złożona za pomocą InDesign przyjmuje całkiem różnorodne formy. Projektujemy więc reklamy, ulotki, broszurki czy nawet wielostronicowe foldery korzystając przy tym z nowoczesnych możliwości oprogramowania jak i dobrych praktyk i nawyków wyrabianych podczas zajęć. Aby zadbać o poprawne przygotowanie publikacji do druku poznajemy (wciąż nieodkryte) możliwości Adobe Acrobat.

 

Czego nauczymy:

 

•    Wywoływania i edycji zdjęć w formacie RAW
•    Rysowania i malowania w programie Adobe Photoshop z użyciem tabletu Wacom
•    Wycinania obiektów z tła i tworzenia atrakcyjnych kompozycji
•    Poprawiania wyglądu ludzi (usuwanie pryszczy, zmarszczek i odchudzanie)
•    Retuszu drobnych artefaktów i usuwania zbytecznych elementów fotografii
•    Pracy z warstwami i obiektami inteligentnymi
•    Pracy z maskami warstw
•    Przekształceń warstw i obiektów inteligentnych
•    Tworzenia realistycznych (lub nie) montaży i fotomontaży
•    Poprawiania jakości swoich zdjęć, obrazów i innych prac plastycznych (usuwanie szumu, wyostrzanie)
•    Tworzenia ramek, efektów specjalnych i wykorzystania filtrów
•    Dostosowania kolorystyki obrazu oraz przygotowania efektu typu Sepia czy zdjęć czarno-białych
•    Zarządzania wielkością grafiki – dopasowanie do druku i Internetu
•    Tworzenia prostych kształtów i figur wektorowych
•    Edycji obiektów wektorowych
•    Dodawania i edycji kolorów i tekstur
•    Użycia narzędzi z grupy Pathfinder do budowy złożonych obiektów i ilustracji
•    Malowania , rysowania ścieżek oraz użycia symboli
•    Transformacji i przekształceń ścieżek
•    Tworzenia ilustracji wektorowych
•    Wykorzystania masek i narzędzi edycyjnych do budowy złożonych ilustracji
•    Wprowadzania i formatowania tekstów
•    Łączenia grafiki wektorowej ze zdjęciami
•    Przekształcania zdjęć na grafikę wektorową
•    Zasad użycia narzędzi Live Paint oraz Recolor Artwork
•    Wykorzystanie efektów
•    Dodawanie cieni, i stylizacji pracy
•    Budowania wizualizacji 3D
•    Tworzenia dokumentów jedno i wielostronicowych
•    Zastosowania stron wzorcowych
•    Tworzenie papierów firmowych, okładek, reklam i ulotek
•    Obłamywania grafiki tekstem
•    Tworzenia lub umieszczania tabel
•    Korzystania ze stylów tekstowych i akapitowych
•    Stosowania efektów
•    Przygotowywania plików PDF i PDF/X
•    Poprawnego przygotowania pracy do druku i prezentacji w Internecie
•    Sprawdzania przygotowanych plików PDF w Adobe Acrobat

Program:

 

Preferencje programów i dokumentów:

•    Optymalne ustawienia preferencji programów
•    Ustawienia przestrzeni barwnej dla pakietu CS – Adobe Bridge
•    Zarządzanie plikami w Adobe Bridge

Obszar roboczy:

•    Ustawianie widoku palet w programach
•    Zapoznanie z narzędziami
•    Wykorzystanie menu kontekstowego
•    Wybór programu właściwego dla wykonania określonego zadania

Dokument/plik:

•    Tworzenie nowego dokumentu (piksele, wektory, strony)
•    Budowa obrazu i formaty zapisu
•    Dokumenty wektorowe – strefy kompozycji
•    Zmiana dokumentu
•    Modele kolorów w stosowane dokumentach – RGB, CMYK i Lab
•    Kolory dodatkowe
•    Typowe formaty zapisu plików

Współpraca pomiędzy programami:

•    Współpraca w ramach pakietu CS
•    Współpraca z MS Office
•    Inne popularne programy
•    Eksport do typowych formatów

Typy przygotowywanych prac:

•    Zdjęcia przygotowane do druku i publikacji elektronicznych
•    Montaże
•    Logotypy i ilustracje wektorowe
•    Projekty opakowań
•    Papier firmowy, koperta, wizytówka
•    Reklamy modułowe, jednostronicowe, rozkładówki
•    Broszurki i katalogi
•    Fragmenty składu gazetowego

Prace wykonywane w Adobe Photoshop:

•    Malowanie i narzędzia malarskie
•    Praca z tabletem Wacom
•    Podstawy selekcji i narzędzia zaznaczania
•    Wycinanie obiektów z tła
•    Edycja zaznaczenia
•    Quick Mask Tool
•    Retusz i narzędzia retuszu
•    Retusz z zachowaniem perspektywy
•    Narzędzia ręcznej korekcji świateł i kolorów
•    Ręczna korekta ostrości
•    Korekta sylwetki i budowy ciała
•    Praca z warstwami
•    Smart Objects
•    Przekształcenia warstw – montaże wielowarstwowe
•    Filtry korekcyjne
•    Korekta tonalna i barwna
•    Narzędzia korekcji kolorów, świateł i kontrastu
•    Shadows/Hightlights, Black&White do korekcji zdjęć
•    Maski warstw
•    Style warstw i Smart Filtry
•    Montaże wielowarstwowe z użyciem masek
•    Efekty specjalne
•    Praca z tekstem
•    Pracazobiektami3D
•    Zarządzanie wielkością dokumentu
•    Edycja zdjęć w formacie CameraRaw
•    Zapis pracy do wydruku i prezentacji w sieci

Prace wykonywane w Adobe Illustrator:

•    Tworzenie i edycja prostych kształtów wektorowych
•    Grupowanie i blokowanie obiektów, praca z grupą
•    Zaznaczanie obiektów
•    Edycja ścieżek z wykorzystaniem narzędzia Direct Selection Tool
•    Nadawanie koloru wypełniania i obrysu ścieżek
•    Tryby podglądu, linie pomocnicze, Smart Guides, Bounding Box
•    Wykorzystanie narzędzi z palety Pathfinder
•    Narzędzi rysunkowe i ich opcje
•    Narzędzia malarskie i malowanie
•    Praca z pędzlem Blob Brush
•    Wykorzystanie narzędzia Blend Tool
•    Tworzenie i edycja ścieżek za pomocą narzędzia Pen Tool
•    Narzędzia transformacji i edycji ścieżek
•    Symbole w programie Illustrator
•    Import i praca z grafiką bitmapową
•    Praca z tekstem
•    Maskowanie
•    Wykorzystanie polecenia Live Trace
•    Wykorzystanie funkcji Live Paint
•    Użycie funkcji Recolor Artwork (live Color)
•    Dodawanie i edycja efektów
•    Tworzenie obiektów 3D
•    Tworzenie ilustracji wektorowych
•    Przygotowanie grafiki do publikacji w Internecie

Prace wykonywane w Adobe InDesign:

•    Umieszczanie tekstu i grafiki
•    Dopasowanie grafiki do ramki
•    Dodawanie linii pomocniczych
•    Wykorzystanie inteligentnych linii pomocniczych – Smart Guides
•    Opcje podglądu dokumentu
•    Zmiana rozmiarów i kształtów ramek
•    Obłamywanie grafiki tekstem
•    Automatyczne i ręczne przełamywanie tekstu
•    Stosowanie stylów z importowanych plików
•    Edytor tekstu
•    Stosowanie czcionek
•    Zalety czcionek OpenType
•    Formatowanie znaków
•    Znaki specjalne – paleta Glyphs
•    Formatowanie akapitów
•    Odstępy przed i po akapicie
•    Wyrównanie akapitu
•    Inicjały
•    Tabulatory
•    Ustawienia dzielenia i przenoszenia wyrazów
•    Style znakowe i style akapitowe
•    Dodawanie kolorów do listy próbek
•    Nadawanie kolorów obiektom
•    Tworzenie i wykorzystanie przejść tonalnych
•    Kolory dodatkowe
•    Ilustracje wektorowe i rastrowe
•    Importowanie ilustracji z zewnętrznych programów
•    Importowanie tabeli z zewnętrznych programów (MS Word, MS Excel)
•    Parametry komórki i tabeli
•    Formatowanie tabeli
•    Zapisywanie pracy i tworzenie kompletu do archiwum
•    Sprawdzanie poprawności pliku
•    Drukowanie dokumentów – parametry ustawień
•    Przygotowanie plików postscriptowych
•    Eksport do formatu PDF – ustawienia
•    Eksport do formatu EPS
•    Eksport do formatu SWF

Prace wykonywane w Adobe Acrobat:

•    Przeglądanie pracy
•    Sprawdzanie poprawności pliku – Preflight
•    Drobne korekty
•    Zamiana na plik dla publikacji elektronicznej
•    Łączenie plików w port folio

 

Czas: 40 godzin, cena: 2300 zł netto.