IT Media
ul. Jagiellońska 88
03-215 Warszawa
  tel. 022 679 15 41
fax. 022 678 36 41
kontakt@mojefonty.pl

Pomoc

IT Media
ul. Jagiellońska 88
03-215 Warszawa
tel. 022 679 15 41
fax. 022 678 36 41
kontakt@mojefonty.pl

Tag: Słownik typograficzny

Przecinek

Znak interpunkcyjny, znacznik gramatyczny wywodzący się z wczesnych praktyk rękopiśmienniczych. W niemieckim, a często również w językach wschodnioeuropejskich, przecinek używany jest jako otwarty nawias. W całej Europie służy również do oddzielenia części ułamkowej w ułamkach dziesiętnych, podczas gdy większość północnych Amerykanów postawiłaby tam kropkę. Również w Ameryce Północnej przecinek używany jest do rozdzielania grup trzycyfrowych (w Europie funkcję tę pełni spacja).

Rodzina krojów pisma

Zbiór krojów pisma, które różnią się od siebie grubością, proporcją i kątem nachylenia znaków, lecz posiadają wspólną nazwę oraz cechy stylu.

Patrz również: krój pisma, grubość, proporcja.