Standard License

Zezwala na instalowanie i wykorzystywanie fontów na określonej liczbie komputerów (zazwyczaj podstawową ilością jest 5) do tworzenia grafiki i składu publikacji. Licencja ta jest niezbywalna i zabrania udostępniania fontów osobom trzecim. Oznacza to, iż pliki przekazywane do podmiotów współpracujących muszą być zamknięte, czyli bez możliwości edycji. Dozwolonymi formatami przekazu jest na przykład grafika bitmapowa lub wektorowa oraz zabezpieczone przed modyfikacjami dokumenty PDF. Ponadto licencja ta jest udzielana bezterminowo oraz nie posiada ograniczenia, co do ilości projektów, czy też nakładu publikacji.