Skład maszynowy

Ogólne określenie dla mechanicznego odlewu czcionek metalowych.

Patrz również: czcionka.