ScanFont

Za pomocą ScanFont, możesz przekształcić grafiki na fonty. Każdy obrazek bitmapowy lub ilustracja  kreskowa może zostać szybko przekonwertowana do postaci w pełni uzytkowego fontu  TrueType, Type 1 lub OpenType.Przekształć grafikę na font.
ScanFont wersja 5.0 dla Mac oraz Windows.

ScanFont 5 działa jako plugin dla jednego z wymienionych edytorów fontów: FontLab Studio 5, TypeTool 3 a wkrótce także AsiaFont Studio 5.

  • Obsługa skali szarości i koloru — od najprostrzej czarno białej grafiki do 32-bitowego koloru z obsługą wygładzania i przezroczystości
  • Bezpośredni import grafik w formacie EPS — wsparcie przy przekształcaniu grafik w formacie  Adobe Illustratora do postaci fontu
  • Eksport plików fontów do formatu .vfb — do użycia w innych edytorach fontów firmy Fontlab Ltd.
  • Transformacje i filtry — od ołówka po wygładzanie Gaussowskie
  • Zaawansowany algorytm dzielenia obrazów — od kartki do pojedynczych znaków
  • Bezpośredni import najczęściej używanych formatów grafik, takich jak: EPS, GIF, JPG, TIF, BMP, PNG oraz (na Mac OS X) PDF