Rozdzielczość

W typografii cyfrowej rozdzielczość to wielkość ziarna obrazu składanego do druku. Zwykle mierzona jest w plamkach przypadających na cal (dpi). Na przykład drukarki laserowe mają zazwyczaj rozdzielczość w zakresie 300-1000 dpi, zaś maszyny do składu znacznie większą niż 1000 dpi. Na dostrzegalną szorstkość lub dokładność drukowanego obrazu mają jednak również wpływ inne czynniki. Zalicza się do nich pierwotny projekt znaków, umiejętności z jakimi zostały one przetworzone na formę cyfrową, technologia hintingu wykorzystywana do skompensowania szorstkiej rastryzacji, a także rodzaj taśmy filmowej lub papieru, na których jest reprodukowany. W przypadku monitorów rozdzielczość zazwyczaj mierzy się ilością pikseli, które można wyświetlić na określonym obszarze. Mówiąc ogólnie, im więcej pikseli lub plamek, tym dokładniejszy obraz.

Patrz również: dpi.