Rodzina krojów pisma

Zbiór krojów pisma, które różnią się od siebie grubością, proporcją i kątem nachylenia znaków, lecz posiadają wspólną nazwę oraz cechy stylu.

Patrz również: krój pisma, grubość, proporcja.