Półpauza

Pozioma kreska szerokości majuskułowej litery „N”, a więc półfiretu.

Patrz również: rodzaje pauz, półfiret.