Niewielki słownik typograficzny

Słownik, zawierający 500 haseł, składa się z dwóch części: „Znaki” i „Terminy”.

Jacek Mrowczyk
Część pierwsza opisuje znaki pisma potrzebne do tworzenia tekstów w językach europejskich. Druga zaś dotyczy konstrukcji i klasyfikacji znaków oraz pism. Dodatkowo obejmuje terminologię odnoszącą się do składu, budowy książki, poligrafii, przygotowania tekstu do druku, edytorstwa oraz zagadnień z dziedziny informatyki czy projektowania informacji. Skupia się zarówno na typografii tradycyjnej, jak i cyfrowej. Wszystkie terminy zostały przełożone na język angielski, dzięki czemu słownik przyda się tłumaczom oraz tym, którzy używają angielskojęzycznego oprogramowania.

Seria: Biblioteka Typografii
ISBN: 978-83-89945-20-4
Rok wydania: 2008