Minuskuły

Określenie małych liter, wywodzące się z łaciny. Patrz również: majuskuły.