Made with FontFont

Przepiękny wzornik „Made with FontFont” przygotowany pod redakcją Erika Spiekermanna i Jana Middendorpa. Na 350 stronach zaprezentowano kroje powstałe w wytwórni FontFont oraz artykuły największych sław współczesnej typografii takich jak: John D. Berry, Peter Bilak, Neville Brody, Susanna Dulkinys, Eboy, Rian Hughes, Max Kisman, Akira Kobayashi, Ellen Lupton, Ian Lynam, Martin Majoor, Albert-Jan Pool, Paula Scher, Christian Schwartz, Nick Shinn, Fred Smeijers, i wielu innych.

Swoją formą bardziej przypomina album prezentujący dokonania typografów niż jakikolwiek wzornik. Może być zarówno źródłem wiedzy o współczesnym designie jak i inspiracją dla nowych projektów.