Kroje stałe

Podobnie jak znaki uzyskiwane na maszynie do pisania, wszystkie znaki z tych krojów mają tę samą szerokość i zajmują takie samo pole. Wykorzystanie tego rodzaju kroju pozwala złożyć cyfry w równych i schludnych pionowych rzędach (w przeciwieństwie do krojów proporcjonalnych).