Krój pisma

1. Cechy, po których można rozpoznać wzornictwo znaku. Bodoni jest wzorem modern, a Times Roman wzorem przejściowym.
2. Jeden z wariantów (styli) pisma, zawartych w rodzinie krojów pisma.