Interstate

InterstateFamiliarity lies at the heart of legibility. Interstate is based on the signage alphabets of our Federal Highway Administration, letterforms absorbed at a glance everywhere we drive. Interstate provides a real edge in swift communication. Tobias Frere-Jones designed the original fonts in 1993 and 1994. FB 1993-2004.

Wszystkie 40 fontów dostępnych jest w formacie OpenType przeznaczonym są zarówno dla systemów Windows oraz Mac OSX
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonty można nabyć w kompletnym zestawie:
Interstate – w cenie 1000 $ netto
W skład którego wchodzą odmiany:

 1. Interstate – Hairline Compressed
 2. Interstate – Hairline Condensed
 3. Interstate – Hairline
 4. Interstate – Hairline Italic
 5. Interstate – Thin Compressed
 6. Interstate – Thin Condensed
 7. Interstate – Thin
 8. Interstate – Thin Italic
 9. Interstate – Extra Light Compressed
 10. Interstate – Extra Light Condensed
 11. Interstate – Extra Light
 12. Interstate – Extra Light Italic
 13. Interstate – Light Compressed
 14. Interstate – Light Condensed
 15. Interstate – Light Condensed Italic
 16. Interstate – Light
 17. Interstate – Light Italic
 18. Interstate – Regular Compressed
 19. Interstate – Regular Condensed
 20. Interstate – Regular Condensed Italic
 21. Interstate – Regular
 22. Interstate – Regular Italic
 23. Interstate – Bold Compressed
 24. Interstate – Bold Condensed
 25. Interstate – Bold Condensed Italic
 26. Interstate – Bold
 27. Interstate – Bold Italic
 28. Interstate – Black Compressed
 29. Interstate – Black Condensed
 30. Interstate – Black Condensed Italic
 31. Interstate – Black
 32. Interstate – Black Italic
 33. Interstate – Ultra Black Compressed
 34. Interstate – Ultra Black Condensed
 35. Interstate – Ultra Black
 36. Interstate – Ultra Black Italic
 37. Interstate – Mono Regular
 38. Interstate – Mono Light
 39. Interstate – Mono Bold
 40. Interstate – Mono Black

 
Istnieje również możliwość zakupu na sztuki w cenie 40 $ netto za odmianę OpenType.