Grubość

Względna ilość czerni w literze. W krojach stosowanych do ciągłej lektury zwykle stosuje się dwie grubości: regular lub light oraz bold. Kroje z szeryfami belkowymi i bezszeryfowe mogą mieć nawet osiem lub dziewięć różnych grubości, różnie opisywanych przez poszczególnych producentów. Z nazwami grubości można się zapoznać na schemacie wariacji stylu.