Cyfry tabelaryczne

Cyfry o stałej szerokości, stosowane w tabelach dla uzyskania większej czytelności.

Patrz również: cyfry.