Complete Typeface Catalog A-Z

Katalog firmy Linotype „Complete Typeface Catalog, A-Z“ pokazuje nowatorskie podejście firmy do wzorników, prezentując zupełnie nową formę w stosunku do poprzedników z przed dwóch dekad.

Wzornik pozwala użytkownikowi w łatwy sposób przeglądać pełne portfolio biblioteki Linotype.
Pojedyncze fonty są prezentowane jako części rodziny danego kroju; informacja o formacie fontu jest jasno opisana przy każdej odmianie.
Katalog podzielony jest na trzy części z czego każda drukowana jest w języku angielskim, francuskim oraz niemieckim: informacje ogólne, pliki graficzne kroju oraz informacje techniczne.

Kroje grupowane są po kategoriach (Sans Serif, Serif, Script i Brush, Dekoracyjne oraz Uncial i Blackletter, Pi i Symbol, Środkowo-Europejskie i kroje Non Latin. Obok informacji o formacie, każdy krój zawiera takie informacje jak imię i nazwisko projektanta, rok w którym został zaprojektowany oraz z jakiej biblioteki krój pochodzi. Każdy krój czcionki pokazany jest w postaci 24 punktowej linii tekstu alfabetu w odmianie podstawowej.

Jeśli odmianie podstawowej towarzyszy odmiana italic, jest ona również przedstawiona w tej wielkości.
Kolejne trzy linie przykładu pokazują krój przy wielkości 13 punktów, demonstrują niektóre znaki specjalne fontu jak np. symbole walut. Dla każdej odmiany fontu dostępna jest również jednoliniowa próbka alfabetu w rozmiarze 12 punktów, która reprezentuje odmiany należące do rodziny.
Ostatni rozdział wzornika prezentuje, kroje zawierające kodowania środkowo-europejskie oraz niełacińskie, pokazuje wszystkie kroje Linotype dostępne w stronach kodowych innych niż standardowe zachodnio-europejskie.

Wiele krojów OpenType, które zawierają duże zestawienie znaków, przedstawione są w katalogu podwójnie: w poszczególnych kategoriach stylistycznych (Sans Serif, Serif, Script i Brush, itp.) oraz w sekcji krojów środkowo-europejskich i nie łacińskich.
Pozwala to na łatwy przegląd wszystkich krojów środkowo-europejskich oraz niełacińskich firmy Linotype; mowa tu o krojach dla języków środkowo-europejskich, cyrylicy, greki, języka arabskiego, hebrajskiego oraz armeńskiego.

Przykłady stron katalogu pokazujące specyficzne cechy alfabetów dostępne są w poniżej zamieszczonych plikach.

Do pobrania: