Compatil®

Wstęp
Idea stworzenia nowego kroju pisma dostosowanego do wyjątkowych wymagań raportów rocznych zrodziła się na „Pierwszym heidelberskim forum na temat raportów rocznych 1988”.

Wyzwanie polegało na zaprojektowaniu takiego systemu typograficznego, który zapewniałby czytelność i wielość tonacji, jednocześnie zachowując harmonię w całym szerokim spektrum znaków niezbędnych w raportach rocznych.

Firma Linotype ściśle współpracowała z profesorem Olafem Leu i jego zespołem analitycznym z Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Mainz, którym „Manager Magazyn” od 1996 r. zleca ocenę swego corocznego konkursu „Najlepsze Raporty Roczne”. Przeanalizowawszy prace 130 spółek obecnych na sześciu różnych rynkach giełdowych, dokonali przez lata licznych obserwacji i wysunęli kilka pytań, szczególnie w zakresie czytelności przeciętnego raportu rocznego.

Stworzenie raportu rocznego w odpowiednim języku i tonacji zwykle wiąże się z wymogiem posiadania systemu, który jest w stanie obsłużyć wszystkie ewentualności. Musi on posiadać wielość grubości służących podkreśleniu, a także różne style pozwalające ukazać ton i ekspresję. Niezbędne są wersaliki na potrzeby licznych skrótów, inicjały oraz majuskuły wymagane dla nazw produktów i spółek, a także liczne style dla liczb pojawiających się w tekście. Co zaś najważniejsze, musi mieć strukturę pozwalającą na łatwą manipulację liczbami.

 

Prace nad stworzeniem systemu typograficznego Compatil zajęły niemal dwa lata. Był to wyjątkowy projekt, wymagający idealnego połączenia czterech różnych styli o wielu grubościach w system typograficzny nadający się do rozmaitych zastosowań.

Pierwotny pomysł polegał na wprowadzeniu czterech odmiennych stylów pisma dla potrzeb rozmaitych zastosowań na polu komunikacji finansowej. Jak jednak pokazuje ta broszurka, Compatil posiada o wiele większą funkcjonalność.

System typograficzny Compatil łączy w sobie estetykę z możliwością funkcjonowania we wszystkich aspektach komunikacji w całym zakresie nośników.

 

 

 

 

 

 

Modularny system typograficzny

Nigdy dotąd nie było większej potrzeby szybkiego oraz łatwego odczytywania i przyjmowania informacji.

Ilość dostępnych dla nas informacji, czy to na papierze, czy na ekranie, przyrasta z każdym dniem. Potrzebny jest krój pisma, które jest wyjątkowo czytelne, a przy tym estetyczne.

Compatil firmy Linotype jest pierwszym systemem typograficznym, który obejmuje tak wszechstronny zakres funkcji typograficznych, zapewniając optymalną czytelność i potencjał projektowy.

Metryczna i wizualna koncepcja zastosowana w przypadku Compatil pozwala na bezproblemowe mieszanie stylów pisma dzięki identycznym odstępom między literami w obrębie poszczególnych wysokości. Ów uniwersalny system typograficzny może być wykorzystywany w praktycznie wszystkich aspektach komunikacji korporacyjnej – na stronach internetowych czy w raportach rocznych, a także w masowym składzie książek, czasopism i gazet.

System typograficzny Compatil jest innowacyjnym pod względem technicznym modelem oferującym nowy poziom jakości projektowania. System składa się z czterech oddzielnych stylów pisma: Compatil Exquisit, Compatil Fact, Compatil Letter oraz Compatil Text.

Ponieważ system utrzymuje stałą szerokość liter w obrębie każdego z czterech stylów pisma, pozwala zamieniać te same znaki z poszczególnych stylów i nie ma to żadnego wpływu na szerokość tekstu.

Równe proporcje i identyczne skale szarości w każdym ze stylów i grubości pozwalają wygodnie łączyć ze sobą wszystkie kroje pisma z systemu i zapewniają maksymalny możliwy zakres kombinacji estetycznych.

 

Exquisit, Fact, Letter, Text

Compatil łączy w sobie proste acz efektywne wzornictwo z wielce innowacyjnym systemem typograficznym. Możliwość łatwego składu tekstu w różnych choć zgodnych stylach otwiera niezmierzone horyzonty dla typograficznej kreatywności.

System typograficzny Compatil został stworzony po to, aby umożliwić podkreślenie odmiennej tonacji tekstu za pośrednictwem zgodnych stylów pisma. Te ekspresyjne i emocjonalne właściwości obejmują wszelkie możliwe zastosowania i są kluczowe dla skutecznej typografii.

 

Compatil Exquisit zapewnia wrażenie poetycznej oraz narracyjnej natury i przekazuje opisowe, wytworne oraz klasyczne cechy.

Compatil Fact łączy w sobie obiektywizm i przekazywanie informacji. Jest stateczny, funkcjonalny i stabilny.

Compatil Letter daje jednocześnie wrażenie poetyckości i przekazywania informacji. Jest wnikliwy i zrównoważony, a przy tym mocny.

Compatil Text posiada profil semantyczny leżący gdzieś w połowie między narracyjnością a obiektywizmem. Jest pełen rezerwy, rzeczowy i władczy.

Zaadaptowano z książki Hermanna Zapfa „Manuale Tapographicum”, 1954
Złożono w Compatil Exquisit, Letter i Text

 

 

 

Aby liczby były czytelniejsze

Komunikacja finansowa jest sercem komunikacji korporacyjnej. Liczby w postaci tabel i kolumn, albo też umieszczone w blokach tekstu, stanowią znaczne wyzwanie dla typografów.

Cyfry nautyczne są ważnym elementem raportów finansowych z powodu częstotliwości występowania nazw firm, dat oraz liczb. Właśnie dlatego Compatil posiada cyfry nautyczne z dopasowanymi do nich symbolami walut.

Wszystkie cyfry w systemie Compatil mają tę samą szerokość, co oznacza, że po raz pierwszy można wymieniać grubości oraz style bez konieczności zmiany odstępów między znakami.

Kluczową cechą tego innowacyjnego nowego systemu typograficznego jest łatwość, z jaką można zamieniać cyfry nautyczne ze zwykłymi cyframi. Otwiera to nowe możliwości dla typograficznych akcentów w tekście.

Przy składaniu sprawozdań finansowych projektant musi przedstawić liczby oraz tekst z największą możliwą klarownością. Jest również istotne, aby liczby dawało się łatwo przeczytać bez ryzyka popełnienia błędu (patrz druga liczba), a przy tym aby nie były zbyt dominujące pod względem wizualnym.

Podczas projektowania Compatil przywiązywano szczególną uwagę do otwartości form, szczególnie przy tak ważnych cyfrach, jak zero i sześć oraz trzy i osiem.

Idealne połączenie funkcjonalności i elegancji: bezpośrednie porównanie cyfr zwykłych i wersalikowych ukazuje, że wszystkie elementy projektu są zachowane w mniejszych znakach.

 

Prostota użycia

Compatil zapewnia zupełnie nowe spektrum możliwości, dając projektantom możliwość prostego połączenia czterech odmiennych stylów pisma.

Przeciętny raport roczny mierzy około 120 stron. Oznacza to, że lektura powinna być jak najprzyjemniejsza i żaden z elementów raportu nie powinien odwracać uwagi.

Raport roczny wyróżnia się różnorodnością znaków stosowanych w tekście. Skróty, inicjały i pisane wielkimi literami nazwy produktów oraz spółek wyglądają wyjątkowo nieatrakcyjnie jeśli osadzone są w blokach tekstowych, w których nie są dostępne kapitaliki. W tekście jest też zazwyczaj mnóstwo liczb, które również mają wysokość majuskuł. Jeśli połączyć to jeszcze z nawiasami, ukośnikami oraz znakami procentów, może powstać pozbawiona harmonii mieszanka, która wyjątkowo odstręcza czytelnika.

Zanim Compatil stał się dostępny, projektanci spędzali mnóstwo czasu starając się uzyskać znośną kombinację krojów pisma spełniających wszystkie te wymagania. Teraz natomiast od razu widać wyraźnie zalety systemu Compatil, jego czyste i harmonijne formy, szczególnie w porównaniu z innymi dobrze znanymi krojami pisma, różniącymi się grubością kresek, wysokością tekstu oraz szerokością.

Korzyści płynące z mieszania

 • Taka sama wysokość tekstu we wszystkich stylach.
 • Taka sama szerokość znaków w jednej grubości we wszystkich stylach.
 • Taka sama skala szarości we wszystkich stylach.
 • Takie same majuskuły dostępne we wszystkich stylach.
 • Utrzymanie harmonii przy zmianie stylu.

 

Komunikacja finansowa – idealny wygląd

System typograficzny Compatil jest elastyczny i może być wykorzystywany do różnych zastosowań, aby w zależności od sposobu, w jaki zostaną połączone 4 style, stworzyć typograficznie spójny układ.

Kroje pisma są zwykle projektowane z myślą o jednym konkretnym medium lub funkcji, czy chodzi o książki, nagłówki, czytanie z ekranu, gazety, czy też inne cele. System typograficzny Compatil obejmuje znacznie szersze spektrum. Bierze pod uwagę wszelkie aspekty komunikacji, łącząc w sobie estetykę z takim stopniem funkcjonalności, który pasuje do całego zakresu mediów. Jest ekonomiczny jeśli chodzi o wymagania przestrzeni i bardzo łatwy w lekturze z powodu znacznej wysokości tekstu, w związku z czym idealnie nadaje się do składu w wąskich kolumnach.

Różnorodność Compatil pozwala stosować takie opcje składu sprawozdań, które dają wrażenie idealnej harmonii, a przy tym pozostają funkcjonalne i przekazują konieczne informacje.

Formaty cyfrowe sprawiają, że kolumny liczbowe są czytelne i wyraźne.

 

Komunikacja biurowa – precyzyjna i organizowana

Compatil Letter jest bardzo otwartym formatem, dzięki czemu wyjątkowo nadaje się do papierów niepowleczonych, zazwyczaj stosowanych do dokumentów biurowych.
Pozwala zachować schludność poszczególnych znaków, zmniejszając ryzyko zalewania oczek znaków i rozmytych konturów, często zdarzających się w przypadku standardowych drukarek biurowych.

Przykład komunikacji biurowej wykonany za pomocą Compatil Fact oraz Compatil Letter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skład książek

Łatwość lektury osiąga się dzięki wyraźnym zmianom w grubości kresek pomiędzy wewnętrznymi konturami a zewnętrznym zarysem w linii. Uzyskuje się ją również poprzez podkreślenie nachylonej osi wszystkich zaokrąglonych znaków, zaś wyraźny szeryf w literach o wydłużeniu górnym ułatwia przyswojenie, a więc i czytelność treści. Jak w przypadku wszystkich krojów, najważniejsze jest otoczenie. Choć czytelnicy mogą nie być tego świadomi, w znaczący sposób wpływa ono na lekturę, sprawiając że staje się ona przyjemniejsza i mniej nużąca.

Powyższy fragment został zaadaptowany z książki „The Elements of Typographic Style” autorstwa Roberta Bringhursta, Hartley & Marks Publishers, Vancouver 2005. Tekst został złożony za pomocą Compatil Exquisit 9 p.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektowanie gazet i czasopism

W przypadku projektów gazet celem jest zapewnienie dynamiki pomiędzy krojem pisma stosowanym w blokach tekstowych, a pozostałymi krojami: nagłówkami, śródtytułami, podpisami itp. Krój gazetowy musi być bardzo stabilny i posiadać znaczną wysokość tekstu oraz otwarte znaki, pozwalające na szybką lekturę. Compatil Letter oraz Text zapewniają zrównoważony kontrast pomiędzy obszarami zadrukowanymi i niezadrukowanymi, w dużej mierze dzięki grubości kresek i konturom różnych wysokości.

Cztery odmienne style wchodzące w skład systemu typograficznego stymulują kreatywność i pozwalają stosować szeroką gamę typograficznych środków ekspresji. Są również świetnie dostosowane do klasycznych form typografii, zważywszy możliwość wyboru i mieszania wszystkich opcji, odpowiednią do projektów graficznych czasopism.

 

 

 

 

 

Media cyfrowe – łatwa lektura z ekranu

Podczas projektowania Compatil przywiązywano wyjątkową uwagę do stworzenia optymalnego wyglądu ekranowego. Kluczowymi cechami są wyjątkowa forma i wysokiej jakości hinting XSF (eXcellent Screen Fonts – doskonałe fonty ekranowe). Hinting zapewnia, że znaki nie zagubią się w niskich rozdzielczościach.

Compatil®, wraz z Avenir Next, Eurostile® Next, Optima® nova, Linotype Univers®, Frutiger® Next, Sabon® Next, Linotype Syntax® oraz Palatino® nova, należy do krojów pisma zgromadzonych w Platynowej Kolekcji Linotype.

Fonty te zostały starannie przetworzone na wersję cyfrową i posiadają najwyższą jakość wymaganą w profesjonalnej typografii. Wszystkie fonty z Platynowej Kolekcji stworzono z tradycyjną dla Linotype dbałością.

Przykład medium cyfrowego wykorzystujący Compatil Fact oraz Compatil Letter.

Rodzina Compatil™ dostępna jest w formacie OpenType Pro (zawierającym min. zakres dla Europy Środkowej).

Fonty można nabyć w poniższych zestawach:

Compatil™ Exquisit Pro Value Pack – w cenie 284 euro netto
W skład którego wchodzą odmiany:

 1. Compatil® Exquisit Pro Regular OpenType Pro
 2. Compatil® Exquisit Pro Italic OpenType Pro
 3. Compatil® Exquisit Pro Bold OpenType Pro
 4. Compatil® Exquisit Pro Bold Italic OpenType Pro

Compatil™ Fact Pro Value Pack – w cenie 294 euro netto
W skład którego wchodzą odmiany:

 1. Compatil® Fact Pro Regular OpenType Pro
 2. Compatil® Fact Pro Italic OpenType Pro
 3. Compatil® Fact Pro Bold OpenType Pro
 4. Compatil® Fact Pro Bold Italic OpenType Pro

Compatil™ Letter Pro Value Pack – w cenie 294 euro netto
W skład którego wchodzą odmiany:

 1. Compatil® Letter Pro Regular OpenType Pro
 2. Compatil® Letter Pro Italic OpenType Pro
 3. Compatil® Letter Pro Bold OpenType Pro
 4. Compatil® Letter Pro Bold Italic OpenType Pro

Compatil™ Text Pro Value Pack – w cenie 294 euro netto
W skład którego wchodzą odmiany:

 1. Compatil® Text Pro Regular OpenType Pro
 2. Compatil® Text Pro Italic OpenType Pro
 3. Compatil® Text Pro Bold OpenType Pro
 4. Compatil® Text Pro Bold Italic OpenType Pro

Istnieje również możliwość zakupu na sztuki w cenie 91 € netto za odmianę.