Adobe InDesign moduł II

Adobe InDesign – moduł II  to szkolenie dla osób, które poznały już zasady pracy w programie Adobe InDesign i pierwsze projekty mają już poza sobą. Zapraszamy tu nie tylko uczestników modułu pierwszego ale także tych, którzy przygodę z programem rozpoczynali samodzielnie.

Na zajęciach skupiamy się na zaawansowanych zagadnieniach z zakresu  tworzenia i składu dokumentów jedno i wielostronicowych, zarządzaniu stronami wzorcowymi, precyzyjnym formatowaniu tekstów i tworzeniu złożonych tabel w oparciu o style. Poznajemy zasady i sposoby sprawnego stosowania stylów akapitowych, obiektowych, pracy z długimi dokumentami oraz metody tworzenia książek, stosowania skryptów i formatowania GREP. W końcowej części  zajęć skupiamy się także na wzbogacaniu dokumentów o funkcje multimedialne i przygotowanie elektronicznych publikacji interaktywnych.

Czego nauczymy:

•    Tworzenia dokumentów jedno i wielostronicowych
•    Zarządzania stronami wzorcowymi
•    Precyzyjnie formatować znaki i akapity
•    Tworzyć złożone tabele
•    Stosować style tekstowe, akapitowe obiektowe i tabel
•    Pracować z długimi dokumentami budując spisy i indeks
•    Tworzyć dokument książki
•    Stosować skrypty i formatowanie GREP
•    Sprawdzać i poprawnie przygotowywać pliki PDF
•    Wzbogacać dokumenty o funkcje multimedialne
•    Przygotowywać dokumenty formularzy interaktywnych

Program:

 

Elementy strony i wzorce:

•    zarządzanie stronami wzorcowymi
•    ustawienie struktury stron wzorcowych
•    ustawienia linii bazowych tekstu
•    sekcje w dokumencie i numeracja
•    warstwy
•    wzorce dokumentów
•    przeformatowania dokumentów

Kolor:

•    kolory CMYK, dodatkowe i farby specjalne
•    zarządzanie właściwościami farb – Ink Manager
•    symulacja wyglądu druku – Proof Setup

Długie dokumenty:

•    spisy treści i inne
•    indeksy
•    książka

Tekst i typografia:

•    precyzyjne formatowanie znaków
•    style znakowe
•    funkcje czcionek OpenType
•    style akapitowe
•    lokalne ustawienia linii bazowych tekstu
•    ustawienia dzielenia i przenoszenia wyrazów
•    automatyczne wypunktowanie i numeracja
•    style zagnieżdżone
•    przypisy
•    tekst na ścieżkach
•    zamiana tekstu na krzywe
•    odsyłacze (np: patrz str. 12)
•    hiperłącza
•    teksty warunkowy – Conditional Text

Elementy graficzne i inne obiekty:

•    importowane pliki – zalety i wady formatów
•    współpraca z innymi programami Adobe
•    grafiki zakotwiczone w ramkach tekstowych
•    efekty do obiektów
•    opcje elementów interaktywnych
•    style obiektów – ustawienia

Tabele:

•    tabele złożone
•    style komórek
•    style tabeli

Funkcje wyszukiwania i zamiany:

•    wyszukiwanie i zamiana tekstu
•    wyszukiwanie obiektów
•    opcje wyszukiwania wg. wzorca – GREP i Glyph

Skrypty:

•    dodawanie skryptów
•    wymagania programowe
•     etykiety skryptów
•    język skryptów
•    konsolidacja danych zewnętrznych

Funkcje pomocnicze/sprawdzające programu InDesign:

•    edytor tekstowy
•    sprawdzanie pracy – Preflight
•    podgląd spłaszczania przezroczystości
•    podgląd nadrukowań
•    podgląd rozbarwień
•    parametry zalewkowania
•    zapisywanie dla starszych wersji programu
•    importowanie plików z programu QuarkXPress

Przygotowanie do druku:

•    eksport do formatu PDF – ustawienia dla standardów PDF/X
•    przygotowanie plików postscriptowych
•    eksport do formatu EPS
•    sprawdzanie plików PDF w programie Adobe Acrobat Pro

Dokumenty interaktywne:

•    umieszczanie elementów interaktywnych – wideo, dźwięki oraz pliki Flash

•    tworzenie przycisków
•    ustawienia hiperłączy
•    wstawianie zakładek
•    ustawianie przejść pomiędzy stronami
•    eksport do interaktywnego pliku PDF
•    eksport do formatu Flash
•    eksport do formatu ePub (XHTML, DTBook)

Czas: 24 godziny, Cena: 1800 zł netto.